Natuurlijk zijn er eigenaren die zelf hun woning kunnen verkopen. Met veel vrije tijd, contacten, kennis van internet, juridische kennis, bouwtechnische kennis, onderhandelingsvaardigheden, kennis van de opmaak van een advertentie en een brochure, een goed fototoestel enz. komt een zelfverkoper een heel eind.

Wij zijn van mening dat voor een bescheiden bedrag extra hulp geboden kan worden om de woning beter in de markt te zetten en professioneler over te komen. Dat u als eigenaar dan nog het nodige zelf doet is prima.

Zo helpen wij u bij de vaststelling van de waarde van de woning, wij plaatsen een makelaars verkoopbord in de tuin of een bord aan het raam, wij maken foto's van de woning, wij plaatsen de woning op diverse internet site's, waaronder Funda en Marktplaats, wij zorgen voor een etalagepresentatie, wij staan belangstellenden te woord, onderhandelen met de kandidaat koper en controleren het verkoopproces.

U zorgt met name voor de rondleidingen, bepaald wanneer en waar er geadverteerd gaat worden, informeert de kandidaat koper over bestemmingsplan, erfdienstbaarheden en dergelijke, zorgt voor de plattegronden, doet de eindoplevering enz.

Indien gewenst maken wij voor u een koopovereenkomst nadat er overeenstemming is bereikt. Dus wij helpen u om professioneler over te komen bij de kandidaat kopers. Dit voor een prijs van € 950,--. Hoe lang het verkoopproces ook duurt, dit is het bedrag wat u aan ons kwijt bent.